5651 Sayılı Kanun Nedir ?

5651 Sayılı Kanun Nedir ?  5651 sayılı 23 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanan İnternet Ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında çıkmış olan bir kanundur.Bu kanuna göre müşterilerine veya personellerine internet erişimi sağlayan her firma bu kanuna göre önlemleri almak zorundadır.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

Trafik bilgisi Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini,

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri

 MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı;

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle,

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,

ç)Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

 

Yukarıda belirtilmiş olunan maddelere bağlı olarak şirketler müşterilerine ve pesonellerine sağlamış oldukları internet erişimi ile ilgili logları kayıt altına almak zorundadırlar. Bu kanuna uygun çözümler bulunmaktadır. Birçok işyerinde bu konuda önlemler alınmış olsa da halen önlem almayan şirketler bulunmaktadır.

Şirketlerin bu kanuna göre cihaz almama sebeblerinden birisi de herhangi bir kafe veya restoranda kablosuz internet şifresi istediğinde hemen verilmesidir. Bu gören yöneticiler ise oralarda bu sistem kullanılmıyor biz neden almalıyız diye düşünmektedir. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Savcılıktan gelecek bir yazıda sizin bu bilgileri savcılığa vermeniz gerekmektedir.

5651 çözümleri için bizimle whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Kaynaklar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

 

 


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat